Vejlerne og Bulbjerg

Bygholm Camping ligger ca. 2 km fra Naturreservatet Vejlerne som er Nordeuropas største fuglereservat.

Vejlerne omfatter ca. 6000 ha. ( 60 km2 ) og ejes af Aage V. Jensens Fonde. Der er mulighed for at opleve fugle som lysbugede knortegæs, dværgmåge og skestork. Den størst ynglende betand af grågæs holder til her, og om efteråret er Fuglereservatet Vejlerne landets største overnatningsplads for f.eks. traner.
Der er mange udsigtspunkter og fugletårne hvor man kan få et fantastisk indblik i den storslåede natur på Vejlerne. Der er desuden mulighed for at besøge Vejlernes Naturcenter, der ligger på hovedvej 11, hvor der findes informationscenter og kikkerter.

Bulbjerg er en 47 meter høj kalkstensknude. Resterne af Skarreklit - en 16 meter høj kalkstensklippe stod indtil 1978 som en kæmpe hugtand i havet ud for Bulbjerg.
Her på de udsatte klippeafsatser yngler den nordatlantiske mågefugl Riden i stort antal - op til 500 par. Den sjældnere Mallemuk yngler her også i mindre omfang. Desuden kan man se et væld af andre fugle på Bulbjerg.
Bulbjerg er fredet for at bevare områdets unikke natur og udsigter.
Under 2. verdenskrig var Bulbjerg lytte- og radarpost for tyskernes og man kan besøge bunkeren som ligger på toppe af bulbjerg.